Som konsulenter opplever vi ofte mange forskjellige arbeidsplasser, men det er ikke til å skyve under en stol at de fleste er ganske like.