La oss si at du er ansatt i et middels eller større firma. Vi vet at mange kunder mest sannsynlig kommer til å besøke deres hjemmeside med en mobil enhet. Du planlegger å redesigne deres nåværende side. Det som da er viktig er først å lage en "markedsstrategi", dette tidlig i prosessen og før man begynner å skissere et design eller utvikle.

Men det er en faktor som gjør det utfordrende å gjennomføre dette prosjektet, innholdet er dårlig formatert og ikke tilpasset små skjermer som er mindre enn 960px brede.

  • Detaljer i store bilder blir borte når de forminskes.
  • Layout med 2 kolonner eller mer forminskes på en dårlig metode på smale skjermer.
  • Store forskjeller i tekst størrelsen skaper problemer.

 

Variasjoner på en hjemmeside gjør det vanskelig å tilpasse alt inn på en mobil løsning.

Jo flere sider en hjemmeside har jo større er sannsynligheten for at det er variasjoner. Og en løsning passer ikke til alle variasjoner, spesielt når noe var tilegnet en spesiell skjermstørrelse. Vi kunne plassert "ikke tilpassede" sider inn i flere sider for mobile enheter, men ikke uten konsekvenser.

Å dele inn lange tekster i flere sider gjør innholdet mye vanskeligere å finne. Som designer så er det ikke bare viktig å svare på utfordringene og problemstillingene som er i dag men også kunne forutse morgendagens. Å spørre "hva gjør innhold mobil-vennlig?" blir ikke fullstendig. Spør heller "hva gjør innhold fleksibelt?"

"Vi har lang erfaring i å tilpasse tekster til alle typer enheter, å lage tekster formatert på en fleksibel og brukervennlig metode som fortsatt gir brukeren den informasjonen han/hun er ute etter."

Snakk med en konsulent