Fordelene ved en planlagt markedsstrategi er mange. De fleste ledere baserer ofte sine beslutninger kun på intuisjon. Mens denne uformelle informasjonen er viktig ved avgjørelser, så er det også slik at det ikke gir deg alle fakta du trenger for å oppnå markeds resultater. En markedsstrategi vil hjelpe deg å definere mål og utvikle aktiviteter for å oppnå disse.

Så hvordan gjør du dette?

  1. Beskriv selskapets unike egenskaper, skriv en overbevisende setning som beskriver essensen av virksomheten din.

  2. Definer hovedmarkedet ditt, hvem ønsker du i hovedsak å nå og hvem viser størst interesse for ditt produkt eller dine tjenester?

  3. Skriv ned fordelene ved ditt produkt eller dine tjenester, hvordan vil disse påvirke brukerne/kjøperne på en positiv måte?

  4. Beskriv hvordan du vil posisjonere produktene eller tjenestene, fra tv til aviser, sosiale media eller fra munn til munn, som er den beste måten å nå kundene på.

  5. Definer dine markedsføringsmetoder, ønsker du å annonsere, bruke internett markedsføring, direkte markedsføring eller PR. Avhengig av din målgruppe er det viktig at du velger den metoden som best viser hvordan din tjeneste eller ditt produkt skiller seg fra dine konkurrenter.

Selskapets unike egenskaper er med på å skille din bedrift fra konkurrentene, det gir produktene eller tjenestene dine mening. Du trenger dette for å overtale målgruppen til å bli lojale kunder.

Det er viktig å ha et budsjett som er rettet mot din markedsplan. Markedsføring er en investering. Og mens en god plan vil hjelpe deg med å skissere bedriftens produkt- eller servicestrategier, taktikk, utgifter og forventninger, vil et budsjett sikre at de ansatte følger den strategien som er bestemt og når de viktige målene.

Gå igjennom markedsstrategien hvert kvartal. Er dere i rute? Eller trenger dere å gjøre noen endringer? Selv om en tydelig markedsstrategi vil hjelpe dere med å visualisere hvordan dere skal oppnå suksess, så kan omstendigheter gjøre at man må endre mål eller delmål. Så ikke være redd for å endre planen/strategien flere ganger.

Bruk disse spørsmålene for å kartlegge din suksess ang markedsstrategien og produktene/tjenestene:

  • Har du samme kunder og forretningsmuligheter som når du lanserte dine produkter eller tjenester?
  • Har markedet endret seg, og hvordan påvirker det din virksomhet?
  • Fungerer markedsføringen som forventet?
  • Skaper produktene eller tjenestene dine den omsetningen som var forventet eller er kostnadene større enn inntektene?
  • Trenger du å endre salgsstrategien, og når er det best å gjøre dette, nå, neste kvartal eller neste år? 

Våre konsulenter har bred kompetanse. Vi kan derfor tilby rådgivning innenfor mange områder, alt fra markedsstrategi til bedriftsprosesser.

Snakk med en konsulent