Design av nettside

Tilpasset design basert på strategisk innsikt som skaper et større merkevare engasjement og som gir mer konverteringer med målbare resultater.

Vårt fokus er å skape noe nytt sammen med deg som kunde, la oss fokusere på å lage et produkt dere kan være stolte av.

Nettsiden er deres ansikt utad og kan være avgjørende for om kunden tar kontakt eller ikke, her er det ikke bare viktig å kjenne markedet men også vite hvordan en potensiell kunde beveger seg og oppfatter digitale media. Vi er opptatt av at du som kunde skal lykkes, derfor har vi spesialisert oss på flere områder enn bare webdesign. Det er dette som gjør oss unike, våre konsulenter har bred innsikt.


1. Strategi og analyse

Ethvert profesjonelt prosjekt starter med en analyse og utvikling av en strategi, hvor vi i tett dialog med kunden avklarer behov og ønskede mål for prosjektet. Vi analyserer markedet for bla å kartlegge konkurrenter og hvordan disse opererer. Vi ser på hvilke muligheter som finnes og hva vi skal gjøre for at deres bedrift skiller seg ut i mengden.

2. Brukeropplevelse og informasjons arkitektur

Når vi er ferdige med behovsanalysen starter vi med å se på innhold og hvordan dette kan struktureres, hva skal med og hvordan. Vi ser på hvordan vi kan bruke designet på nettsiden for å fremme den informasjonen som brukeren/kunden er ute etter. Det er her viktig å skille på den informasjonen bedriften ønsker å gi og den informasjonen brukeren ønsker å finne.

3. Kreativitet

Når vi har sett på informasjons strukturen går vi over til den kreative fasen hvor vi setter opp en layout som er i henhold til de foregående fasene. Noen ganger treffer vi på første forsøk mens andre ganger må vi gå flere runder. Det er i denne fasen viktig å ha en tett dialog med bedriften for å oppnå ønsket resultat. Dette er ikke bare en kreativ fase men også en rådgivende fase da vi i dialog med bedriften skal finne løsninger som er i henhold til det en potensiell kunde ønsker.

4. Implementering

Vi starter allerede med implementering i den kreative fasen slik at du som kunde får at så realistisk forslag som mulig. I implementerings fasen fullfører vi og legger inn det som skal av tekst og bilder og evt resterende funksjonalitet.

5. Kvalitetssikring

Det siste som skjer er at du som kunde godkjenner tjenesten vi har utviklet sammen med dere, dette for å sikre at alt er som forventet, hvis ikke vil vi selvfølgelig gjøre vårt beste for at dere skal bli fornøyd.

6. Publisering

Når alt er som forventet setter vi nettsiden "Live" slik at den blir synlig, deretter gjør vi noen enkle tester for å se at alt er som forventet.

Ta kontakt

Telefon

47 233 007

E-post

salg@onto.no

Address

3055 Drammen